Zapotrzebowanie na ciepło budynku [kWh/m2rok] to wartość określająca ilość energii potrzebnej do ogrzewania jednego metra kwadratowego powierzchni budynku przez rok. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych wartości zapotrzebowania na ciepło budynku w zależności od rodzaju budynku:

  • Dom pasywny: 10-50 kWh/m2rok - to budynki o bardzo dobrej izolacji termicznej, zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować straty ciepła i maksymalizować zyski z darmowej energii słonecznej. Takie budynki charakteryzują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania.
  • Dom energooszczędny: 40-80 kWh/m2rok - to budynki o dobrej izolacji termicznej, w których zastosowano nowoczesne technologie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania takich budynków jest niższe niż w przypadku standardowych budynków.
  • Dom budowany obecnie: 80-130 kWh/m2rok - to budynki budowane według współczesnych standardów izolacji termicznej, z zastosowaniem nowoczesnych technologii grzewczych i wentylacyjnych.
  • Dom wybudowany w latach 2000-2010: 110-160 kWh/m2rok - to budynki, które zostały wybudowane z zastosowaniem starszych materiałów izolacyjnych i technologii grzewczych.
  • Dom słabo ocieplony: 150-240 kWh/m2rok - to budynki, które mają niską izolację termiczną, a także starsze budynki, które nie zostały poddane modernizacji pod kątem poprawy efektywności energetycznej.
  • Dom bez ocieplenia: powyżej 240 kWh/m2rok - to budynki, które nie mają izolacji termicznej lub mają ją bardzo słabą. Takie budynki charakteryzują się bardzo wysokim zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania.

Warto zaznaczyć, że wartości zapotrzebowania na ciepło budynku podane w pytaniu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków budynku oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych.